Voetdiagnostiek: casus

De opdracht

Aan de hand van een foto worden een aantal vragen gesteld. De opzet en bedoeling ervan is dat je op een gestructureerde manier deze voeten gaat bekijken. Ook vind je een korte anamnese waarin de klachten en ziektegeschiedenis van cliënte worden beschreven.
Als je alle vragen hebt beantwoord vind je op het antwoordformulier de uitleg terug.

Casus

Een mevrouw van 42 jaar komt in je praktijk. Haar hoofdklacht is hoofdpijnklachten :2 dagen voor het begin van haar menstruatie. Daarbij zijn haar borsten erg gevoelig in deze periode en heeft ze last van emotionele uitbarstingen. Ze is dan boos en geïrriteerd, valt gemakkelijk uit en begrijpt achteraf niet waarom ze zo reageerde. Ook heeft ze meer last van haar spijsvertering: diarree, afgewisseld met verstopping. Dit heeft ze ook gedurende de rest van de maand, maar het valt op dat het verergert tijdens deze dagen.

Bij navraag blijkt dat ze als jong meisje hier ook al in lichte mate last van had. Ze begon op haar 17e met het slikken van de pil en heeft deze met uitzondering van de tijd van haar twee zwangerschappen geslikt tot haar 37e jaar. De klachten zijn verergerd zo’n twee jaar geleden, na het overlijden van haar vader na een langdurige ziekte. Ze heeft hier nog steeds moeite mee en is vooral boos op haar broer en twee zussen, die haar , naar haar zeggen, alles op hebben laten knappen. Het contact met de rest van haar familie is nu erg slecht.

Bij het doorlopen van de haar ziektegeschiedenis blijkt het volgende:

  • ze heeft toen ze 7 jaar was hepatitis A gehad
  • ze had als jong kind regelmatig oor- en keelontstekingen

 

Emotionele gebeurtenissen

Ze was de jongste in het gezin en altijd een vaderskindje. Na de hepatitis is ze bijna een half jaar thuis geweest, hierdoor is ze blijven zitten. Ze kwam daarna in een klas, waar ze geplaagd werd en zich erg ongelukkig voelde. Ook de puberteit was een moeilijke periode in haar leven. Ze had moeite om aansluiting te vinden in een groep en ook nu vindt ze dit nog steeds lastig.

 

Opdracht formulier

1.1. Eerste indruk van de voeten.
Is dit een geaarde voet? Hoe is de tonus en kleur van de voeten?

1.2 Poolverdeling
Beschrijf de poolverdeling van de voeten. Vergelijk de linker- en rechtervoet met elkaar. Als hier verschil tussen is, leg uit.

1.3 Rechtervoet
Noem alle opvallende verschijnselen en organen van de bovenpool. Noem alle opvallende zones van de middenpool. Noem alle opvallende zones van de onderpool.

Geef een verklaring voor wat je ziet. Doe dit zowel vanuit de fysieke invalshoek, als vanuit de metafysica.

1.4 Linkervoet
Noem alle opvallende verschijnselen en organen van de bovenpool. Noem alle opvallende zones van de middenpool. Noem alle opvallende zones van de onderpool.

Geef een verklaring voor wat je ziet. Doe dit zowel vanuit de fysieke invalshoek, als vanuit de metafysica.

1.5 Tenen plantair
Beschrijf de tenen. Begin bij de grote teen, ga verder met de volgende tenen. Beschrijf de aspecten m.b.t intuïtie, visus en oren. Noem ook eventueel opvallende reflexzones .

1.6 Dorsale zijde van de voeten
Beschrijf de tenen dorsaal en geef hier uitleg van.

1.7 Dorsale zijde van de voeten
Beschrijf opvallende zones en verschijnselen. Leg uit.

1.8 Leg een relatie tussen wat je ziet met de beschreven klachten van deze cliënte.

1.9 Opzetten van het behandelplan
Integreer de voetdiagnostiek in de opzet van je behandelplan. Maak een behandelopzet van 3 massages en motiveer de keuze van je behandeling.

Antwoordformulier voetdiagnostiek opdracht 1

1.1.Eerste indruk van de voeten.

De voeten zijn geaard, de tonus van de voeten is plantair week bij de middenpool en de onderpool. Opvallend aan de kleur is de blauwige verkleuring in de middenpool links en het wisselende kleurbeeld van de onderpolen.

1.2 Poolverdeling

De bovenpolen zijn breed en versmallen richting onderpool. De verdeling van de verschillende polen is redelijk gelijk. De bovenpool rechts is iets korter dan links, dit kan betekenen dat er minder ruimte is om feitelijke informatie op te nemen dan gevoelsmatige informatie.

1.3 Rechtervoet

De rechtervoet is verbonden met de conditie van het moment en heeft een relatie met verstandelijke aspecten.

Opvallende zones bovenpool:

1.Afhangende schoudergordel en uitgebouwd schoudergewricht.

2.Kleine deukjes op de buis van Eustachius

3.Deuk op zone slokdarm/luchtpijp

4.Kerf over thymus

5.Iets eelt op zone van het hart

Ad.1 Wijst op perfectionisme, teveel verantwoordelijkheid op de schouders nemen en eventuele schouderklachten.

Ad.2 Verbinding tussen gehoor en keelgebied. In hoeverre kan men verwerken wat men hoort en hier uitdrukking aan geven? Relatie met oorklachten.

Ad.3 Moeite om te uiten, veel geslikt hebben. Relatie met keelklachten

Ad.4 Is verbonden met de opbouw van het immuunsysteem, thema’s als zelfwaardering zijn verbonden met de thymus.

Ad. 5 Bescherming omtrent thema’s als liefde geven en ontvangen.

Opvallende zones middenpool:

1.In zijn geheel bleek met een blauwig waas, lijkt veel spanning op te staan.

2.Week gebied in de overgang van dunne naar dikke darm

3.Opstijgend deel dikke darm is week

4.Klein, hobbelig reflexgebied van de lever

5.Deukje bij de zone van de galblaas

Ad.1 Weinig energie in het gebied van de spijsvertering, m.n. het opnamegebied van de dunne darm. Dit kan ook wijzen op uitputting in het verwerken van geestelijke informatie.

Ad.2 Problemen in de spijsvertering bij de klep van Bauhin: stroomt het verteerde voedsel correct door? In hoeverre kan men wat men verwerkt heeft loslaten?

Ad.3 Kan wijzen op obstipatie. Geestelijk moeite met vormgeven en loslaten van wat men verwerkt heeft.

Ad.4 Wisselende energie om de taken van de lever uit te voeren, weinig vitaliteit. Geestelijk kan het wijzen op gevoelens van depressie.

Ad.5 Problemen in de vetvertering. Geestelijk verbonden met de thema’s assertiviteit en daadkracht.

Opvallende zones onderpool:

1.Wisselend kleurbeeld

2.Eelt rondom de hielrand

Ad.1 De onderpool staat voor loslaten en daadkracht. Een wisselende kleur betekent dat de energie hier de ene keer wel, de andere keer niet voor aanwezig is.

Ad.2 Moeite met loslaten of zet men neer wat men echt wil doen?

1.4 Linkervoet

De linkervoet is verbonden met de constitutie en heeft een relatie met het gevoelsleven.

Opvallende zones bovenpool:

1.Grote bovenpool met afhangende schoudergordel

2.Groot hartgebied met kerfje aan de onderzijde

3.Lijn over de schildklierzone

4.Kerf over de thymus

5.Deuk op zone slokdarm/luchtpijp

Ad.1 Veel ruimte om gevoelsmatige informatie op te nemen. Neiging tot perfectionisme.

Ad.2 Veel ruimte voor de thema’s van het hart, het groefje wijst op gekwetst zijn omtrent liefde geven en ontvangen.

Ad.3 Schildklier staat voor stressbestendigheid, het lijntje wijst op een situatie die stress oplevert.

Ad.4 Is verbonden met de opbouw van het immuunsysteem, thema’s als zelfwaardering zijn verbonden met de thymus.

Af.5 Moeite om te uiten, veel geslikt hebben. Relatie met keelklachten

Opvallende zones middenpool:

1.Raster op de pool met een blauwe kleur

2.Ingedeukte zone zonnevlecht

3.Klein, ingevallen reflexgebied van de milt

4.Neerdalend gedeelte dikke darm verdikt

Ad.1 Raster duidt op een wisselend beeld in de spijsvertering: dan eens verstopping, dan diarree. Wellicht is er een verstoring in de opnamefunctie van de dunne darm. Blauw wijst op uitputting.

Metafysisch geeft het een beeld van soms wel, soms niet kunnen verteren. Ook nu wijst de blauwe kleur op uitputting.

Ad.2 De zonnevlecht is de zenuwknoop die de spijsverteringsorganen aanstuurt. Metafysische betekenis: weinig energie om je neer te zetten in een groep of omgeving .

Ad. 3 De milt is betrokken bij je afweer, hier lijkt weinig energie voor aanwezig te zijn. Metafysisch heeft hij te maken met veiligheid versus bedreiging: in hoeverre ervaar je de buitenwereld als bedreigend.

Ad.4 Wijst op vasthouden, in de vorm van obstipatie of voor het moeilijk loslaten van geestelijke indrukken.

Opvallende zones onderpool:

1.Horizontale plooien op de hele hak

2.Eelt langs de hielrand

Ad.1 Loslaten verloopt niet vloeiend, maar gebeurt steeds in fasen. Tussendoor wordt dan steeds vastgehouden.

Ad.2 Moeite met loslaten of zet men neer wat men echt wil doen?

1.5 Tenen plantair

Grote tenen:

Cliënte beschikt over goede intuïtie. Deze is naar lateraal gericht en richt zich vooral op de buitenwereld. Het kan ook betekenen dat er spanning aanwezig is in de nek zone. Op beide tenen is de reflexzone van de hypofyse zichtbaar, dit geeft aan dat er een verhoogde activiteit is. Het zal nodig zijn om ook de andere hormoonklieren, die aangestuurd worden door de hypofyse te palperen.

Tweede en derde teen:

Cliënte is visueel ingesteld. Er zijn op de rechtervoet wat druppels aanwezig. Dit betekent dat er teveel informatie in het hoofd blijft.

Vierde teen:

Staat voor de innerlijke stem: rechts een druppel op het topje (energie blijft in het hoofd) , tevens lijkt deze wat meer verstopt. Luistert men ernaar?

Vijfde teen:

Luisteren naar de buitenwereld. Rechts is de top rood en wat weggestopt (veel energie, maar wordt ernaar geluisterd?). Links is de 5e teen gekanteld in de basis en gedraaid (in hoeverre komen boodschappen van buitenaf zuiver binnen?).

1.6 Dorsale zijde van de voeten
De meeste aandacht gaat naar de 4e en 5e teen. Deze staan voor het 1e en 2e chakra. Bij het 1e chakra horen oer vertrouwen, aarding en veiligheid. De kromming van de teen wijst erop dat dit moeite kost. De 4e teen: chakra 2 staat voor creativiteit, afhankelijkheid/ onafhankelijkheid, scheppingsdrang. Ook dit lijkt niet vanzelf tot uitdrukking te komen.

De grote tenen staan voor communicatie. Ze hebben een lichte flessenhals en een klein groefje op zone van de mond. Dit kan wijzen op moeite met direct uiten.

De tenen van de linkervoet hebben hiaten. In hoeverre is er een vloeiende samenwerking tussen de verschillende aspecten?

1.7 Dorsale zijde van de voeten

Opvallend zijn de lichte gootjes op de het borstgebied van de rechtervoet. Dit wijst op een afname van de energie van het immuunsysteem van dit gebied.

Het moedervlekje bevindt zich op acupunctuurpunt Lever 3. Een belangrijk punt bij Qi stagnatie.

1.8 Leg een relatie tussen wat je ziet met de beschreven klachten van deze cliënte.

De hoofdklacht van cliënte is de premenstruele hoofdpijn, gepaard gaand met emotionele uitbarstingen en problemen met de spijsvertering. De spijsverteringsproblemen zijn duidelijk terug te vinden op de voet: het gebied van de slokdarm, dunne darm, dikke darm, lever en galblaas, zonnevlecht.

De hoofdzones vertonen hier en daar druppels, de zone van de nek lijkt spanning te hebben. Reflexgebied van de hypofyse toont de relatie met de hormonen. Ook de moedervlek op Lever 3 wijst erop dat er een stagnatie is in de Lever, een belangrijke oorzaak voor PMS klachten.

In de galblaaszone toont zich het thema assertiviteit, moeite om je emoties te uiten, wat ook terugkomt in de slokdarm/luchtpijpzone, grote tenen en zone van de mond.

De achtergrond lijkt terug te vinden in haar jeugd: zone van de thymus, en in de 4e en 5e teen. Moeite om aansluiting te vinden in een groep. Dit speelde op school, maar ook in haar ouderlijk gezin. Fysiek kwam dit tot uitdrukking in de veelvuldige keel- en oorontstekingen. Haar perfectionisme maakt het moeilijk om dingen los te laten en op zijn beloop te laten. De rechterschouderzone geeft aan dat ze de neiging heeft teveel verantwoording op haar schouders te nemen.

1.9 Opzetten van het behandelplan

Als meridianen koppel: Lever/galblaas meridiaan. De lever staat voor de vrije stroom van Qi. Verstoring blijkt uit de hoofdpijn, de emotionele symptomen en het wisselend spijsverteringsbeeld.

Reflexzones:

  1. Zones van het hoofd (symptoom verlichtend).
  2. Zones van de spijsvertering (wanneer cliënte gemakkelijker loslaat zal dit een positief effect hebben op haar hoofpijnklachten. Bovendien zijn er erg veel verstoorde zones op het gebied van de spijsvertering).
  3. Hormonale zones (klacht is verbonden met het verloop van haar cyclus, de massage is tegelijkertijd emotioneel balancerend).