Verzuring: de oorzaak van veel klachten

Deze casus beschrijft de behandeling van een man, achter in de 50 met verschillende klachten. Hij maakt in eerste instantie een afspraak voor behandelingen, omdat hij niet lekker in zijn vel zit. Als voornaamste klacht noemt hij vermoeidheid, hij is lusteloos en heeft nergens zin in. Meneer maakt een bescheiden indruk en komt over als een keurige, beheerste man.

Ik neem in het eerste consult een uitgebreide anamnese bij hem af. Hij vertelt dat zijn emoties afgevlakt zijn en dat dit heel onprettig voelt. Bezigheden en hobby’s waar hij altijd veel plezier in had doen hem niet zoveel meer, alles voelt als een verplichting. De vermoeidheid speelt vooral laat in de middag, hij sleept zich dan door de middag heen. Hij heeft verder regelmatig last van nierstenen, ooit is er een verwijderd en een paar keer zijn ze vergruisd. Ook nu is hij onder behandeling bij een uroloog en wordt er binnenkort een scan gemaakt om de precieze locatie van aanwezige nierstenen vast te stellen en weer te laten vergruizen. Ze zitten altijd aan de rechterkant, verder heeft hij 3 jaar geleden jicht gehad aan de rechterteen.

Zijn voedingspatroon is gezond en bewust, wel snackt hij soms in de avond bij een glaasje wijn: kaas of koekjes, dat maakt niet uit, hij noemt zichzelf een emotie eter. Cliënt is zo’n 4 jaar geleden binnen een paar maanden 15 kilo afgevallen met een eiwitdieet. Deze kilo’s zijn er voor de helft weer bijgekomen. Een paar maanden geleden is hij opnieuw begonnen met dit dieet, maar hij houdt het nu niet vol. Hij zou graag minder willen wegen, hoewel hij op zich een gezond gewicht heeft, maar wel een beetje een buikje.
Ik vraag naar zijn leef- en werkomstandigheden en hij vertelt dat er sinds een paar jaren problemen zijn op zijn werk. Door de aanstelling van een nieuwe directeur is hij veel bevoegdheden kwijtgeraakt en dat geeft hem nogal wat stress. Cliënt heeft moeite met conflicten en het aangaan van de confrontatie. Wat het extra moeilijk maakt is het gevoel dat hij geen keuze heeft, hij moet nog 5 jaar werken. Hij heeft al op verschillende vacatures gesolliciteerd, echter zonder resultaat, wat hij ook begrijpelijk vindt gezien zijn leeftijd.

Ik geef hem een korte ontspanningsmassage en bekijk de voeten.
De voeten zijn stug en er zit veel eelt op de bal van de voeten. De tweede teen van beide voeten neigt naar een hamerteen, met een knobbeltje op de overgang van de kootjes. De grote tenen hebben verdikte kalknagels. Ik neem de nierreflexzone mee en deze is bijzonder pijnlijk, vooral op de rechtervoet.
Cliënt blijft alert en wil graag weten wat ik doe en wat de verschillende pijnpunten betekenen.

Het eelt op de bal van de voeten, de reflexzones van longen en hart, wijst erop dat er een bescherming is op het gebied van communicatie en gevoelscontact. De tweede teen is de teen die correspondeert met het hartchakra en het knobbeltje betekent een opgebouwde bescherming. Hierdoor is cliënt zich wellicht terughoudender gaan opstellen, waarbij de hamerteen aangeeft dat het patroon zich aan het vastzetten is. Nagels staan voor bescherming, een verdikking van de nagels van de grote tenen geeft aan dat de persoon zijn ideeën en gedachtes beschermt tegen invloeden van buitenaf. De nier staat voor emotionele verwerking, waarbij de rechtervoet staat voor de werksituatie of het heden. De vraag die het oproept is in hoeverre cliënt nog steeds emotioneel geraakt wordt door de verandering op zijn werk, hij wordt hier immers nog steeds dagelijks mee geconfronteerd.
We bespreken dit en cliënt geeft heel voorzichtig aan dat hier misschien wel wat in zou kunnen zitten.

Naar aanleiding van de fysieke klachten van cliënt: nierstenen, jicht, vermoeidheid, lusteloosheid en een aantal factoren eromheen: het eiwitdieet, de stress op zijn werk wil ik nagaan of er sprake is van verzuring.

De zuur- base balans, uitgedrukt in de pH-waarde, is belangrijk voor de weerstand en vitaliteit van lichaam en geest. Deze balans wordt o.a. beïnvloed door voeding, ademhaling, spierwerking, stress en negatieve emoties. Hoe zuurder het lichaam, hoe meer klachten we kunnen ontwikkelen. Onze lichamen produceren zuur als gevolg van een normaal metabolisme, we neutraliseren deze zuren met mineralen uit onze voeding. Voeding is echter vaak te zuur en eiwitrijke voeding is een grote boosdoener. Verder zijn vooral nare, zure onverwerkte ervaringen een belangrijke oorzaak. Een aantal zaken spelen zeker mee bij cliënt. Het feit dat cliënt aangeeft het gevoel te hebben geen keuze te hebben binnen zijn werksituatie geeft veel dagelijkse stress.
Ik geef hem test strips mee om de pH-waarde van de urine gedurende een aantal dagen een paar keer per dag te testen om hier duidelijkheid over te krijgen.

Het volgende consult is een week later gepland. Als reactie op de korte massage is cliënt een paar dagen erg vermoeid geweest. De strips geven aan dat er inderdaad sprake is van behoorlijke verzuring. In dit consult stel ik nog een aantal vragen vanuit de TCG (Traditionele Chinese Geneeskunde) om duidelijk te krijgen welke meridianen en organen verstoord en verzwakt zijn. Gelet op de organenklok wijst het tijdstip van de vermoeidheid in de richting van de Nier. Hij beschrijft zich als timide, iemand die eerder dingen uit de weg gaat dan eropaf stapt, ook dit valt onder de functiekring Nier.
Hij moet iedere nacht uit bed om te plassen, altijd rond 3 uur, de minimumtijd van de Blaas. Nier en Blaas zijn een yin/yang koppel binnen het element Water. Cliënt heeft verder een hekel aan de winter, kou vindt hij vreselijk, deze klimaat factor hoort bij het Waterelement.

Ook onderzoek ik in dit consult de voeten uitgebreider op tonus en gevoeligheid van de zones.
Gevoelige zones zijn:

  • Dunne darmgebied
  • Galblaas
  • Bijnieren
  • Nieren
  • Blaasmeridiaan

Cliënt heeft geen spijsverteringsproblemen, de gevoelige dunne darm en galblaaszones kunnen ook een emotionele achtergrond hebben: het verwerken van ervaringen (dunne darm) en te weinig assertiviteit (galblaas). De bijnieren produceren adrenaline en cortisol en reageren vaak gevoelig onder invloed van stress. De pijnlijke blaasmeridiaan staat voor het vasthouden van afvalstoffen, dit kan zowel fysiek als emotioneel zijn.

Ik ga meneer om te beginnen behandelen voor de verzuring en kies voor reinigende massages in een combinatie van meridianen en reflexzones. Ik geef daarbij een voedingsadvies waarin de verzurende voeding is verminderd en meer basische voedingsmiddelen zijn toegevoegd. Tevens raad ik cliënt een supplement aan dat werkt op de zuur/base balans.

In de eerste massage masseer ik Nier en Blaasmeridiaan, gecombineerd met de reflexzones van nieren en blaas en de lymfezones. De nierzone op de rechtervoet is nog steeds heel erg gevoelig, evenals de blaasmeridiaan en de teenvliesjes.
Als reactie op de massage is cliënt de volgende dag in de loop van de ochtend ziek naar huis gegaan van zijn werk. Hij was heel erg moe en had barstende hoofdpijn, op navraag kan hij niet duidelijk een plaats aangeven waar de pijn zat: alles deed zeer en was zwaar.
Ik herhaal de massage van de Nier en Blaasmeridiaan en combineer dat met de zones van de spijsvertering, doel is nogmaals om te reinigen en de verwerking van emotionele indrukken te ondersteunen.
Het volgende consult is een week later gepland en cliënt komt een beetje moedeloos binnen. Hij is weer ziek geworden na de behandeling, nu na twee dagen. Deze keer is hij flink verkouden geworden en heeft ook erge hoofdpijn gehad. Hij is hier niet zo blij mee, vooral omdat hij zich goed aan het voedingsadvies houdt, de supplementen neemt en de pH-waarde van de urine iets verbeterd is. Ik leg uit dat het op zich een positieve reactie is, omdat het een reactie is van zijn lichaam op het opruimen van afvalstoffen. Voor mij betekent de reactie dat er nog niet voldoende gereinigd is en om die reden herhaal ik de massage van Nier/Blaas meridiaan, gecombineerd met reflexzones van nieren en blaas en de lymfezones. De Blaasmeridiaan is wat minder gevoelig, massage van de reflexzone van de rechternier geeft nog steeds een pijnreactie bij client.
Cliënt vertelt dat een CT-scan van de nier is ingepland, hij is daar blij mee, want maakt zich een beetje zorgen omdat hij af en toe pijnklachten heeft ter hoogte van de rechternier.

Bij de volgende afspraak komt meneer opgewekter binnen. Hij heeft nu 3 massages gehad, naast de korte ontspanningsmassage en voelt zich wat beter. Nog wel vermoeid, maar het slepende gevoel lijkt iets verminderd en er is geen duidelijke reactie geweest op de vorige behandeling.
We praten over zijn werksituatie en welke mogelijkheden er zijn om de komende jaren met een positief gevoel zijn werk te doen. Hij wordt wat opener en ik zie voor het eerst emotie in zijn verhaal, vooral in de vorm van boosheid en frustratie.
Ik masseer nogmaals Nier/Blaasmeridiaan nu in combinatie met de reflexzones van de hormonen. Extra aandacht geef ik aan de zones van de bijnieren, ze zijn erg pijnlijk, maar na de massage is de pijnreactie op de zone zo goed als verdwenen. Cliënt ontspant heel goed tijdens de massage, voor het eerst gaan zijn ogen meteen dicht en vraagt hij niets.

We plannen twee weken tussen de consulten, waarbij cliënt doorgaat met de aanpassing in de voeding. Hij voelt zich duidelijk vitaler als hij twee weken later binnenkomt, het gaat lekker. De pH-waarde is nu regelmatig goed en de pijn in de nierstreek is verminderd.
Ik werk nu korter op de Nier/Blaasmeridiaan en de reflexzones van nieren en blaas en masseer daarbij de zonnevlecht. Deze staat o.a. voor je gevoel van eigenwaarde, je levenskracht en persoonlijke macht. Doel is om dit te versterken en cliënt meer stevigheid te geven binnen zijn werksituatie.

We plannen de volgende afspraak over 3 weken. Cliënt heeft in de tussentijd de uitslag van de scan doorgesproken met de specialist en de niersteen blijkt weg te zijn. Hij is hier erg verbaasd over en blij dat hij geen verdere behandeling daarvoor hoeft te ondergaan. De pH-waardes blijven goed en hij voelt zich energieker en vitaler.
In dit consult geef ik een chakramassage om cliënt energetisch nog meer in zijn kracht te zetten. Extra aandacht gaat daarbij intuïtief naar het basischakra, zonnevlechtchakra en keelchakra. Cliënt ontspant erg diep tijdens de massage en heeft na afloop even tijd nodig om bij te komen.
We maken geen nieuwe afspraak, cliënt is tevreden met het resultaat van de behandelingen. Ik had graag nog een paar behandelingen gegeven gericht op de energetische balans. Terugkijkend ben ik enthousiast over wat we bereikt hebben, waarbij ook het feit dat cliënt zo nauwgezet de voedingsadviezen opvolgde dit mogelijk heeft gemaakt.