Reflexzonetherapie: brug tussen lichaam en geest

In mijn praktijk, waarin ik werk als voetreflextherapeute en stresscounselor, ga ik uit van de verbinding van lichaam en geest.
Vaak blijken emotionele klachten beter te behandelen door een combinatie van coaching en massage. Onverwerkte gevoelens en pijnlijke ervaringen uit het verleden zijn opgeslagen in het limbisch systeem, het emotionele brein, dat verder als taak o.a. het regelen van hartritme, ademhaling, bloeddruk, hormonen en immuunsysteem heeft. Het heeft een sterke verbinding met het lichaam, waardoor het gemakkelijker en effectiever is hierop in te werken via het lichaam.

Voetreflextherapie heeft daarnaast uitwerking op de gepaard gaande fysieke klachten en ondersteunt de energetische balans. Bovendien groeit het wederzijds vertrouwen tussen cliënt en therapeut gemakkelijker door de aanraking en het lichamelijk contact, waardoor de therapie veel sneller kan verlopen.
In het behandeltraject ga ik zoveel mogelijk uit van de kracht en kwaliteiten van cliënten en de mogelijkheden om die te versterken.

In de casus, die ik hier ga bespreken kwam cliënte op een ongebruikelijke manier met mij in contact.
Ze belde met de vraag of ik, als voetreflextherapeute, dacht dat hartkloppingen het gevolg kunnen zijn van het intensief gebruik van een massageroller. Ze gebruikte deze een aantal weken en had nu last van deze klachten. De huisarts had haar doorgestuurd voor een E.C.G, waarbij geen afwijkingen waren gevonden.
Over stimulatie van een zone kan mijns inziens inderdaad dit effect hebben en ik heb haar daarom geadviseerd ermee te stoppen, om te kijken wat er dan gebeurt.
We praatten verder en maakten een afspraak.

Bij het eerste consult geeft ze aan dat de hartkloppingen zijn afgenomen.
In het gesprek vertelt ze dat ze eigenlijk behandeld wil worden voor haar angst om auto te rijden. Ze rijdt wel, maar alleen op bekende binnenwegen en ook dan voelt ze zich er heel onprettig bij. De klacht bestaat ongeveer 24 jaar en is begonnen met een angstaanval op een brug. In de periode daarvoor was ze erg onzeker over haar relatie, bang om in de steek gelaten te worden en vol wantrouwen naar haar partner.

Andere belangrijke punten uit de anamnese zijn de scheiding van haar ouders, toen zij 17 jaar was en het overlijden van haar eerste kindje bij de geboorte.
Ze heeft het kindje, dat meervoudig gehandicapt was maar heel even gezien en niet echt afscheid kunnen nemen.
Ze heeft een zoon van 19 jaar en tweelingzoons van 16 jaar, die beiden gehandicapt zijn.
De kinderen wonen alle drie thuis en de verzorging is intensief. Ze heeft in haar jeugd weinig gezinsband gevoeld en doet dit nu in haar eigen gezin met veel liefde.
Ze vertelt het moeilijk te vinden om grenzen aan te geven en legt hiermee verband naar haar jeugd, waarin alles kon en mocht vanwege gebrek aan aandacht.
Cliënte is een aantal jaren in behandeling geweest bij een psycholoog. Ze vertelt dat ze al 20 jaar niet gehuild heeft en met een zekere trots dat ook de psycholoog hier niet doorheen kwam.

Vervolgens ben ik gaan masseren. Als eerste geef ik een ontspanningsmassage. Wat meteen opvalt is het verschil tussen de linker- en rechtervoet, zowel in lengte als in breedte.
De tonus van de voeten is erg week en ze zijn bijzonder los in de enkel.
Ook de teentoppen zijn week, de schildklierzone is bobbelig.
Het hele dunne darmgebied maakt een uitgeputte indruk door de blauwachtige kleur.
Deze kleur zie ik ook op de leverzone. Het schoudergebied is uitgebouwd, op de luchtpijp zit flink wat eelt. Op de zonnevlecht bevindt zich een groef. Opvallend is de grote hartzone op beide voeten, de groef op het hartgebied en een opbollende blaaszone.
Bij aftasten blijkt de reflexzone van de nieren erg pijnlijk.

Er zijn allerlei signalen die erop wijzen dat cliënte uitgeput is: de blauwige kleur, de weke tonus van het darmgebied, lever en hoofdzones.
Cliënte heeft een groot hart en geeft haar omgeving veel aandacht en liefde: grote hartzone.
De uitgebouwde schouderzone, de groef op de zonnevlecht en de bobbelige schildklier lijken aan te geven dat ze hierbij wel alle zeilen bij moet zetten en dat er veel wilskracht onder zit.
Het bolle blaasgebied duidt op het vasthouden van emoties.
Ook de groef op de hartzone en de pijnlijke nierreflexzones wijzen erop dat de pijn van bepaalde gevoelens ontkend wordt en angst en verdriet nog niet verwerkt zijn.
Cliënte heeft smalle voeten, daarnaast wijst de grote koot van de eerste teen op veel intuïtie.
Het zal goed voor haar zijn om bewuster te gronden.

Na de massage voelen haar voeten en onderbenen licht en tintelend aan en is ze ontspannen.
Ik heb een bachbloesem gemaakt om haar te ondersteunen.

Tweede consult:
Als reactie op de massage heeft ze hoofdpijn gehad, jeuk op haar hoofd en een erg warm gevoel. Dit verbeterde door extra water te drinken.
Het autorijden gaat beter, ze maakt zich hier minder zorgen over, slaapt beter en voelt zich rustiger. Blijkbaar heeft de ontspanningsmassage haar wat rust gebracht.
We praten over de zorg voor haar kinderen en wat dit voor haar betekent.
Ze vertelt dat ze dit goed geaccepteerd heeft, maar dat er altijd dingen zijn waar ze zich zorgen over maakt. Ze heeft moeite om dit gepieker los te laten.

In de massage werk ik daarom vooral op de uitscheidingsorganen.
De nieren zijn nog erg pijnlijk, blaas en lymfezones zijn gevoelig, evenals dunne en dikke darm, galblaas. De tonus van de voeten blijft week en er zit “weinig leven “in de voeten.
Ik adviseer haar te wandelen om dit te verbeteren en tegelijkertijd wat tijd voor zichzelf te maken.

Ook nu volgt er een fysieke reactie op de massage. Haar ongesteldheid komt vroeger en heftiger dan normaal. Ze heeft twee dagen lichte hoofdpijn gehad en vaker ontlasting.
Bij navragen naar haar angst in de auto reageert ze: “het lijkt wel minder, ik zit in de auto te wachten tot het begint, maar het komt niet. Ik durf echter nog niet verder dan normaal te rijden”.

In de massage werk ik weer op reiniging.
Nu via het spijsverteringsstelsel in combinatie met nier en blaaszones. Ik stimuleer daarnaast extra de zonnevlecht door hier heel gericht met wijs en middelvinger energie naar te sturen. Als reactie geeft ze in het volgende consult aan dat de ontlasting genormaliseerd is, ze meer stroming door haar benen ervaart, rustiger is, minder wriemelt met haar handen en de angst niet meer zo’n grote rol speelt.
Ze heeft voor het eerst in lange tijd weer over een brug gereden met het hele gezin in de auto.
Het was niet gemakkelijk, maar ze heeft het wel aangedurfd.

Door de massages en de gesprekken eromheen groeit het vertrouwen tussen ons en praat ze veel opener over zichzelf.
Naar mijn idee heeft haar angst vooral te maken met het onverwerkte verdriet over het verlies van haar eerste kindje en ga ik hierop gericht vragen hoe ze dit ervaren heeft. Hier komt weinig uit en later in het traject blijkt ook dat deze veronderstelling niet klopt en dit niet de oorzakelijke reden van haar angst is.
In dit stadium ga ik verder met de energetische massages.
Omdat ze, ondanks het wandelen dat ze trouw doet, nog regelmatig koude voeten heeft en een gevoel van “niet stromen” beschrijft, begin ik met een meridiaan massage. Ik leg hierbij accent op de Niermeridiaan, vanwege de relatie met angst en op de miltmeridiaan, in verband met de zorgen die ze zich maakt. Vooral de massage van de miltmeridiaan is erg pijnlijk.

Inmiddels is de bloesem die ik gemaakt heb op.
Ze is hier erg enthousiast over en ik maak een nieuw flesje voor haar.

Als reactie vertelt ze in het volgende consult vaker emotioneel te zijn.
Ze heeft gehuild om haar hond, die enkele jaren geleden plotseling door een aanrijding is overleden en ze droomt meer. Voor mij is dit een signaal dat er ook op gevoelsgebied een verwerkingsproces op gang komt. Zowel in het bewuste overdag, als in het onderbewuste door middel van dromen.

Om het bewustwordingsproces te ondersteunen masseer ik als volgende de chakra’s op de voeten. De indrukken die ik daarbij krijg zijn dat ze in haar jeugd de basisveiligheid heeft gemist (1e chakra), ze veel gevoelens onderdrukt heeft (2e chakra), ze trots is op wie ze is
(3e), haar kwaliteit vooral in het 4e chakra ligt, er nog angst en onuitgesproken boosheid is in het 5e chakra en dat ze veel energie heeft in chakra 6 en 7.

We bespreken dit na de massage en vooral het gemis van veiligheid in haar jeugd raakt haar.
Tegelijkertijd voelt ze ook de kracht die vertrouwen in het universum haar geeft en haar eigen vermogen om liefde te geven aan haar gezin en omgeving.
Als huiswerk geef ik haar mee om na te denken over vertrouwen en dan met name wie, wat en waar vertrouw je op.
Ik heb gemerkt dat door cliënten op deze manier actief mee te laten werken het effect van de massages en gesprekken enorm wordt versterkt.

Het volgende consult komt ze erg enthousiast binnen.
In het gesprek dat volgt beschrijft ze het inzicht dat ze eigenlijk niet jaloers is, maar dat ze vooral op bepaalde momenten behoefte heeft aan aandacht.
Op het moment dat ze zich dit realiseert heeft ze dit uitgesproken naar haar partner, die hierop met begrip heeft gereageerd. Ze voelde zich erg opgelucht en de spanning vloeide uit haar weg. We leggen de relatie naar haar jeugd; moeder, die er altijd was voor anderen en geen aandacht had voor haar. De scheiding van haar ouders en de gebeurtenis, waarbij moeder een vriendje dat ze niet geschikt vond de deur wees. Ook de wrok die ze altijd onderhuids voelt naar haar moeder wordt nu duidelijker. We praten over een eerder verbroken relatie.
Nu het helder is geworden waar haar angst en verdriet mee te maken hebben, werk ik verder met een polariteitsmassage met het thema vertrouwen.
In een geleide visualisatie, terwijl ik de voeten masseer, gaat ze terug naar het moment dat de verkering werd uitgemaakt. Vervolgens gaat ze in een visualisatie naar een situatie van vertrouwen. Ze kiest hiervoor een vakantie, samen met haar vader, waarbij ze zich volledig vertrouwd voelde met hem. De massage en visualisatie raken haar, maar vooral ook doordat ze ervaart hoe veilig ze toen was.

Als huiswerk vraag ik haar eens na te denken over de beweegredenen van haar moeder.
Waarom heeft ze zo gehandeld?

Ook hier gaat ze serieus mee aan de gang.
Bij het volgende consult vertelt ze dat ze zich meer in balans voelt na de polariteitsmassage.
De focus ligt minder op angst, maar meer op vertrouwen. Het probleem van het auto rijden is op de achtergrond geraakt.
Ze heeft zich verder gerealiseerd dat haar moeder ook gehandeld heeft uit angst, met de bedoeling haar te beschermen.
Het is intussen gemakkelijker geworden om verdriet toe te laten en haar emoties naar buiten te brengen. Ze is daardoor meer in contact met zichzelf en met haar man. Dit is iets dat ze nog verder uit mag bouwen.
Ze heeft nu nog een beetje het idee dat ze de bloesem en mij hier af en toe voor nodig heeft.
Toch weet ze ook dat ze het grootste gedeelte op eigen kracht heeft gedaan, dat ze sterker is dan ze dacht en dat ze heel veel in zichzelf heeft om op te vertrouwen.

Inmiddels zijn er zo’n 3 maanden verstreken sinds het laatste consult. Cliënte vertelt dat er een grote verandering is gekomen in het contact dat ze heeft met haar moeder. De gevoelens van kwaadheid en wrevel die onderhuids een rol speelden zijn grotendeels verdwenen. Ze is zich bewuster geworden van bepaalde patronen, ook hoe ze deze meeneemt in de opvoeding van haar eigen kinderen. Voorlopig laten we het hierbij en komt cliënte nog eens in de paar maanden voor ontspanning in de praktijk.

Als therapeute zie ik dat er een stuk uit haar verleden is verwerkt in dit traject. De open en actieve houding van cliënte hebben hier heel veel aan bijgedragen.
Zelf heb ik weer sterk ervaren dat het nooit te voorspellen is aan het begin van een traject waar je op uit komt. Hoe minder ideeën ik daarover heb, hoe meer ruimte ik kan geven aan mijn cliënten, zodat ze in contact kunnen komen met wat in ze leeft en dit naar buiten kan komen.
De combinatie van voetreflexmassage, contact en bewustwording verwondert me steeds weer door de helende werking die ervan uitgaat.