Terra Ming en de beroepsverenigingen 

Terra Ming is aangesloten bij beroepsverenigingen:

  • LVNT, Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten, www.lvnt.nl, registratienummer 02.036
  • RBCZ, HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg, www.RBCZ.nl, registratienummer 601302R
  • TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg, www.TCZ.nl, registratienummer 601302R
  • SCAG, Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, www.SCAG.nl, registratienummer 15327

Mocht u klachten hebben over mijn werkwijze of behandeling neem dan persoonlijk contact met mij op.

Komen we er samen niet uit dan verwijs ik u naar het S.C.A.G., het  centrum voor klachtenafhandeling in de complementaire zorg.

AGB code therapeut: 90028025 
AGB code praktijk: 90006971