Acne en blaasontstekingen

De volgende casus beschrijft de behandeling van een jonge vrouw van 26 jaar met een complex klachtenbeeld. Ze komt voor behandeling in de praktijk op aanraden van haar schoonheidsspecialiste. Ze heeft een ernstige vorm van acne, die duidelijk verergert onder invloed van haar menstruatiecyclus. Ze heeft hier vanaf haar 12e jaar, sinds het begin van de puberteit last van en de ontstekingen waar het mee gepaard gaat zijn ontsierend en pijnlijk.
De acne verbeterde door het slikken van de pil. Deze heeft ze nu bijna 6 jaar geslikt, maar omdat ze een zwangerschapswens heeft, is ze hier 6 maanden geleden mee gestopt, waarna de acne in alle heftigheid terug is gekomen. Sinds enkele maanden heeft ze tevens een paar dagen voor het begin van de menstruatie enorme hoofdpijn, waarbij ze soms ook gal spuugt.

Uit de anamnese komt verder naar voren dat cliënte regelmatig blaasontstekingen heeft, die al 4 keer tot een nierbekkenontsteking hebben geleid.
Ze kan zich niet precies herinneren sinds wanneer ze blaasontstekingen heeft, maar ze heeft er al zeker enkele jaren last van.
Hiervoor heeft ze verschillende keren antibiotica geslikt en ook momenteel slikt ze preventief antibioticum in een lage dosering om te voorkomen dat ze nogmaals een nierbekkenontsteking krijgt. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaak, maar er is geen onderliggende ernstige afwijking gevonden.

Cliënte is gelukkig getrouwd, heeft een goede band met haar ouders, schoonouders en overige familie. Echter, in haar werk ervaart ze de nodige stress. Ze noemt zichzelf perfectionistisch en heeft vaak het gevoel dat collega’s over haar roddelen en kritiek op haar hebben. Ze kan hier niet duidelijk concrete voorbeelden van geven, maar tobt er veel over en voelt zich er ongemakkelijk door.
Bij de visuele analyse van de voeten vallen op:

  • brede bovenpool op beide voetenlichte druppels op de teentoppen
  • groef op thymus rechtervoet
  • weke tonus middenpool en onderpool
  • lijnen vanuit de middenpool naar de wervelkolom
  • horizontale lijnen op de maagzones
  • groefje onderrand blaaszone rechts
  • plaques van Peyer op beide voeten opgezet en paarsblauw

Bij het aftasten van de voeten kom ik de volgende punten tegen:

  • bijzonder pijnlijk: blaasingang, wervelkolom t.h.v. overgang thoracaal naar lumbaal
  • erg gevoelig: nieren, galblaas, appendix,
  • gevoelig: maagingang, milt, dunne darm, plaques van Peyer

Bij het losmaken van de onderbenen blijken tevens de kuiten, in het verloop van de blaasmeridiaan hard en ervaart ze de massage ervan als heel erg pijnlijk.

 

Voorlopige conclusie

Het lijkt erop dat cliënte veel opneemt (brede bovenpool en druppels) en moeite heeft om dit te verwerken en los te laten (weke midden-en onderpool).
De lijnen op het gebied van de maag kunnen betekenen dat opgenomen indrukken soms letterlijk en figuurlijk zwaar op haar maag blijven liggen. De lijnen vanuit de wervelkolom kunnen erop duiden dat de vertering verstoord wordt door problemen in de wervelkolom.
De groef op de thymus wijst op het thema weerbaarheid en zelfwaardering. Dit lijkt zich af te spelen op het gebied van haar werk. (rechtervoet).
De blaaszwakte toont zich in het groefje aan de onderrand van de blaaszone.

Belasting toont zich dus vooral op de reflexzones van afweer, spijsvertering en uitscheiding. Dit klopt met de klachten, die zich manifesteren in de verschillende ontstekingen van de huid, het nierbekken en de blaas. Hoewel er geen rugklachten zijn springt de gevoeligheid van de wervelkolom er ook uit.

 

Achtergronden bekeken vanuit verschillende invalshoeken

In de natuurgeneeskunde neemt de reiniging van bloed en lichaamsvochten een belangrijke plaats in.
De toestand van de huid is een indicatie voor de toestand van bloed en lichaamsvochten. Ontstekingen worden vanuit die visie beschouwd als een mogelijkheid om zich te ontdoen van afvalstoffen, die niet of onvoldoende gezuiverd worden door de spijsvertering, nieren en blaas en de longen.
De huid wordt ook wel de “derde nier “genoemd.
Een natuurgeneeskundige aanpak zal zich richten op vermindering van de inname van belastende stoffen, zowel op geestelijk als lichamelijk gebied. Daarnaast is de ondersteuning van de ademhaling, lymfesysteem, urinewegstelsel en spijsverteringssysteem een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Bij palpatie is gebleken dat bij cliënte deze systemen overbelast zijn. De antibiotica kuren die ze heeft gekregen en die ze nu in een preventieve dosering slikt hebben een nadelig effect op de darmflora, waardoor er nóg meer afvalstoffen gaan circuleren in het lichaam. Dit beïnvloedt tevens alle slijmvliezen in het lichaam, waaronder de slijmvliezen in de blaas, die daardoor gevoeliger zijn voor ontstekingen.

De metafysische achtergrond van acne is verbonden met de thematiek van de huid: contact, aanraking en grenzen, waarbij huidproblemen aangeven dat er mogelijk gevoelens van onveiligheid en onzekerheid in het contact met de buitenwereld een rol spelen. De huid is een gevoelsorgaan. Gevoelens tonen zich direct aan de oppervlakte doordat men bleek wordt, bloost enz.
Acne ontstaat in de puberteit, de levensperiode waarin het ontwikkelen van je eigen identiteit een centrale plaats inneemt. Wie ben je, wat wil je en hoe zet je jezelf neer als persoonlijkheid in een groep. Door de acne krijgt men het gevoel afgewezen te worden en blijft het contact op een oppervlakkig nivo.

Ook de nieren en blaas worden beschouwd als gevoelsorganen. De blaas wordt sterk beïnvloed door emoties. Deze houdt gevoel vast of laat het los en in spannende situaties moet men meer plassen. Blaasontstekingen en urineweginfecties geven aan dat er een opeenhoping is van boosheid, ergernis of andere negatieve gevoelens. Het bekken is de plaats die verband houdt met relaties en diepe gevoelsaspecten van onszelf. Opvallend is dat veel blaasontstekingen voorkomen in tijden dat er problemen bestaan binnen de partnerrelatie.

Doorpratend met cliënte over dit thema vertelt ze dat ze een moeilijke periode had op de middelbare school, waar ze niet echt bij een groep hoorde. Ze had in die tijd één goede vriendin, waar ze nu nog steeds contact mee heeft. Als ze vertelt over die tijd zitten de emoties haar nog zichtbaar erg hoog.
Ze voelde zich altijd een buitenbeentje, een gevoel dat nu nog steeds speelt in haar huidige werksituatie.
De blaasontstekingen zijn enkele jaren geleden begonnen. Bij voorzichtig navragen benadrukt cliënte nogmaals dat ze gelukkig is in haar relatie.

Volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde hoort de huid bij de Long. De Long wordt beschouwd als het grensvlak tussen binnen- en buitenwereld en ook het gewaarworden van lichaamsgevoelens en sensaties hoort hierbij.
Binnen de leer van de Vijf Elementen hoort de Long bij het element Metaal en is hij daarin verbonden met de Dikke Darm.
Deze is o.a. verantwoordelijk voor het verzamelen en verwijderen van het afval van de spijsvertering. Tot de geestelijke aspecten horen los kunnen laten en niet blijven hangen in het verleden. De Dikke Darm is een yang meridiaan, met veel Qi en Bloed en daardoor gevoelig voor Hitte problematiek.
Deze meridiaan wordt behandeld bij acne en herpes en maakt in zijn verloop ook contact met het gezicht.

Bekeken vanuit de plaats waar het zich manifesteert hoort acne ook bij de Blaas. Binnen de leer van de Vijf Elementen vormt deze samen met de Nier het element Water. Energetisch gezien ligt de Blaasmeridiaan op de meest oppervlakkige plaats van het lichaam. Gezicht en bovenlichaam zijn de plaatsen die het meest worden aangedaan door acne. Ook de blaas- en nierbekkenontstekingen horen bij het toepassingsgebied van het element Water.
Een typisch emotioneel beeld bij een verstoring van de Blaasmeridiaan is dat men alles negatief gaat bekijkt en van een mug een olifant maakt. In erge gevallen kunnen zelfs waandenkbeelden optreden.
(Overigens is deze relatie ook in de westerse geneeskunde bekend nl. dat een niet onderkende blaasontsteking bij ouderen kan leiden tot depressies en waanideeën).

Sinds enkele maanden heeft cliënte een paar dagen voor het begin van de menstruatie hoofdpijn, die af en toe gepaard gaat met spugen.
Dit hoort bij het toepassingsgebied van Lever en Galblaas, die samen het element Hout vormen.

Chronologisch gezien zien we eerst een disbalans in het Metaalelement, vervolgens in het Waterelement en sinds kort ook klachten die te maken hebben met het Houtelement.
Dit is goed te verklaren vanuit de voedende cyclus van de Vijf Elementen Leer, waarbij de opeenvolgende elementen elkaar voorzien van energie. Bij zwakte zal dit onvoldoende gebeuren, waardoor ook in het volgende element klachten kunnen ontstaan.

 

Behandelplan

In de opzet van het behandelplan vind ik het belangrijk om eerst te reinigen om zo de ontstekingen tot rust te brengen en vervolgens de verstoorde darmflora en slijmvliezen weer op te bouwen.
Ik spreek met cliënte haar voedingspatroon door. Hoewel ze het erg moeilijk vindt spreken we af dat ze in ieder geval vier weken géén varkensvlees eet, een zuiverende thee drinkt en bij houdt in welke werksituaties ze zich onprettig voelt.

De eerste behandeling is een combinatie van nier/ blaasmeridiaan en de reflexzones van nier en blaas. Evenals bij de diagnostische massage zijn ook nu de kuiten waar de blaasmeridiaan loopt erg pijnlijk, evenals de nieren en de blaasingang op beide voeten. Ik pas verschillende zachte massagetechnieken toe op de kuiten en probeer ze wat soepeler te maken. Extra aandacht geef ik aan acupunctuurpunt Blaas 40, vanwege zijn bloedkoelende eigenschappen.

Voor de acne maak ik een Bachbloesem, waarin Crab Apple, een zuiverende remedie en White Chestnut, voor de malende gedachten, gecombineerd worden.
Cliënte heeft als reactie op de massage veel en donkerder geplast en vertelt dat het lijkt of ze iets rustiger is.

De volgende massage is de vijf-elementsmassage op de armen, waarbij long en dikke darmmeridiaan extra aandacht krijgen. Ik werk tevens op acupunctuurpunten Dikke darm 4 en 11. Beide punten zijn geschikt om Hitte te verdrijven, de ontstekingen zowel op gezicht als de blaasontstekingen duiden erop dat er Hitte is in het lichaam.
Cliënte is na de massage erg ontspannen en heeft moeite om over te gaan tot de orde van de dag.

In de derde behandeling combineer ik nier/blaasmeridiaan met de reflexzones van het lymfesysteem. De kuiten lijken iets minder gevoelig en ik kan daardoor wat meer druk geven bij de verschillende grepen. Bij de reflexzones zijn vooral milt en plaques van Peyer deze behandeling gevoelig.
Bij navraag naar haar werk en collega’s praat cliënte hier luchtig over en maakt wat grapjes over het onderwerp. Ik krijg indruk dat ze niet zo’n zin heeft in het gesprek, waarop ik het laat rusten.

Het vierde consult komt cliënte opgewekt binnen. Ze is klaar met het slikken van de antibiotica, haar huid is rustiger en ze heeft samen met haar man een vakantie geboekt.
Ik twijfel tussen het herhalen van de armmassage en de reflexzones van de spijsvertering.
De keuze wordt bepaald door cliënte zelf, die vertelt dat ze voetreflex prettig vindt, maar dat ze zich na de massage van arm en handen dagen lang goed had gevoeld.
Deze opmerking is doorslaggevend om nogmaals de vijf-elementenmassage op de armen te geven, waarbij ik het Metaal element versterk door de elementspunten extra te masseren.
Er volgt dan nog één consult voor cliënte op vakantie gaat.
Ze heeft zin om te gaan, haar huid is rustig, er zijn geen tekenen die wijzen op een op handen zijnde blaasontsteking.
Nu masseer ik wel de zones van de spijsvertering, waarbij ik het accent leg op de reflexzones van de dunne darm. Deze voelen stug, vol knispers en zijn pijnlijk. Ik combineer het weer met de nier en blaasmeridiaan, omdat de verstoring nog steeds voelbaar is in de harde kuiten.
Ondanks de gevoelige zones geniet cliënte van de massage en is ze na afloop erg ontspannen.
We maken een afspraak voor drie weken later.

Enkele dagen voor deze afspraak krijg ik een telefoontje van cliënte.
Ze heeft een heerlijke vakantie gehad, zowel huid als blaas zijn rustig en ze wil de afspraak annuleren.
Ik vind dit jammer, omdat de opbouwfase nog van start moet gaan, immers de voorgaande behandelingen hebben zich voornamelijk gericht op reiniging en uitscheiding.
Dit vertel ik dan ook aan cliënte, echter aangezien de consulten niet meer vergoed worden vanuit haar verzekering, (de vergoedingslimiet is bereikt) zal ze de consulten zelf moeten betalen en “daar heeft ze het geld niet voor over”.
Mij rest weinig anders dan haar het beste te wensen voor de toekomst.

Evaluerend ben ik enthousiast over wat we in 6 consulten (4 behandelingen, voorafgegaan door ontspanningsmassage en diagnostische massage) bereikt hebben bij deze langdurige klachten.
De vraag is hoe lang dit zo blijft, immers de darmflora zijn in slechte conditie, haar voedingspatroon is niet geweldig en aan de psychisch- emotionele achtergrond zijn we niet echt toegekomen.
Jammer om het behandeltraject hier te stoppen, maar de keuze van cliënte is hierin doorslaggevend en ik hoop dat ze lange tijd klachtenvrij blijft.